CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

INSTRUKTOR RYTMIKI

 Informujemy, że nową edycję kursu na stopień instruktora rytmiki rozpoczniemy dnia 4 października (sobota) br. o godzinie 14.30 - 17.30. Kolejne terminy zajęć to: 5, 25, 26, października oraz 15, 16 listopada br. Nie wymagamy umiejętności gry na instrumencie. Wszystkie zajęcia odbędą się w sali nr 431, IV p. Wrocław al. Różyckiego 1c. Są jeszcze wolne miejsca. ZAPRASZAMY

Nową propozycją w roku akademickim 2014/2015 będą warsztaty dla osób posiadających uprawnienia instruktora RYTMIKI. Terminy warsztatów wraz z tematyką zostaną podane w najbliższym czasie.   ZAPRASZAMY  


Forma kursu: wykłady, praktyka specjalistyczna, wsparcie e-learningowe

Forma zaliczenia kursu : egzamin

Czas trwania kursu : III - IV sesje zjazdowe

Kursant uzyskuje:

- Dostęp do panelu kursanta (materiały oraz informacje dla kursantów)

- Legitymacja instruktorska

- Certyfikat w jęz.angielskim

- Karta instruktorska

Koszty uczestnictwa w kursie :

- opłata rejestracyjna - rezerwacja miejsca ( bezzwrotna w przypadku rezygnacji ) będzie wliczana jako zaliczka za opłatę za kurs – 200 zł

- koszt całkowity – 800 zł : (udział w zajęciach, dokumenty, egzamin, )

* Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie (również faktury proforma).

* Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty

ZAPISZ SIĘ NA KURS:

Aby stać się uczestnikiem kursu należy:


1. Wpłacić wymaganą kwotę na konto Uczelni w wyznaczonym terminie:


Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie, Bank Pekao S.A. ul. Młynarska 16

Numer: 72 1240 6029 1111 0000 4789 3160

Tytułem: dyscyplina, „imię i nazwisko uczestnika"


2. Wysłać kartę zgłoszenia

3. Przynieść dowód wpłaty na pierwsze zajęcia.

4. Zebrać następujące dokumenty:

a. Podanie o przyjęcie na kurs (wypełnione i podpisane)

b. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych

c. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu

d. 2 x kolorowe zdjęcie legitymacyjne (3,4 cm x 4,5 cm)